Ekspertas atsako: pajamų deklaravimas 2023 m. – ką reikia žinoti investuojantiems

Ekspertas atsako: pajamų deklaravimas 2023 m. – ką reikia žinoti investuojantiems
Martynas Endrijaitis, VMI viršininko pavaduotojas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Kovo 8 d. prasidėjo 2022 m. gautų pajamų deklaravimas, kuris truks iki gegužės 1 d. Ką reikia žinoti apie pajamų, gautų iš investavimo į vertybinius popierius, deklaravimą? Pateikiame Martyno Endrijaičio, VMI viršininko pavaduotojo, atsakymą.

Pajamos iš akcijų

Pajamos, gautos iš finansinių priemonių (akcijų, investicinių fondų vienetų ir pan.) pardavimo, yra apmokestinamos taikant Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytą 15% (arba 20% [1], jei pajamos viršija 120 VDU) pajamų mokesčio tarifą. Apmokestinamosios pajamos už gyventojo parduotas ar perleistas (realizuotos) finansines priemones apskaičiuojamos sudėjus apmokestinamąsias pajamas, kurioms taikoma GPM lengvata, ir tas, kurioms lengvata nėra taikoma.

Apmokestinamosios pajamos, kurioms taikoma lengvata ir kurioms netaikoma, apskaičiuojamos kiekvienu atveju atskirai kaip skirtumas tarp bendros tokių finansinių priemonių pardavimo kainos ir bendros įsigijimo kainos, įskaitant sumokėtus teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus (pvz., prekybos vertybiniais popieriais viešosios apyvartos tarpininkui (bankui, brokeriui) sumokėtą komisinį mokestį, susijusį su parduotų finansinių priemonių įsigijimu ir pardavimu).

Pažymėtina, jog gyventojų savarankiškas tęstinis investavimas į vertybinius popierius ir kitas finansines priemones nelaikomas individualia veikla, todėl tokios pajamos negali būti deklaruojamos kaip iš individualios veiklos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kada reikia deklaruoti pajamas iš finansinių priemonių, kurioms taikoma lengvata?

Iš finansinių priemonių gautas pajamas, kurioms taikoma lengvata, deklaruoti reikia tada, kai gauta jų realizavimo/pardavimo suma per metus viršija 500 Eur. Jei gauta suma neviršija 500 Eur – deklaruoti jų nereikia.

Kada apmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių, kurioms taikoma lengvata?

Gyventojų pajamų mokesčiu (GPM) yra apmokestinamas skirtumas tarp finansinių priemonių, kurioms taikoma lengvata, įsigijimo ir pardavimo kainos:

 • jei skirtumas neviršys 500 Eur per mokestinį laikotarpį, tai GPM mokėti nereikės;
 • jei skirtumas viršija 500 Eur, tai viršijančioji dalis apmokestinama taikant 15% (arba 20%) tarifą.

Pavyzdžiui, jei 2022 m. už 3.000 Eur pardavėte finansines priemones, kurias anksčiau įsigijote už 2000 Eur, gautas uždarbis – apmokestinamosios pajamos yra 1000 Eur. Pritaikius 500 neapmokestinamą sumą, GPM reikės mokėti tik nuo 500 Eur.

Kokioms pajamoms iš finansinių priemonių netaikoma lengvata?

Atkreipiame dėmesį, jog įvardinta pajamų mokesčio lengvata netaikoma, t. y. 500 Eur neatimami ir pajamas būtina deklaruoti visais atvejais, jeigu:

 • pajamos gautos už tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones;
 • pajamos gautos iš tikslinės teritorijos;
 • akcijos parduotos ar kitaip perleistos nuosavybėn tam vienetui, kuris jas išleido;
 • vertybiniai popieriai laikomi parduotais vieneto likvidavimo atveju[2];
 • kai pajamos gautos už neatlygintinai įgytas akcijas[3], taip pat akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai.

Aktualu žinoti

Kasmet prieš pajamų deklaravimą mokesčius išskaičiuojantys bei tretieji asmenys VMI pateikia duomenis apie gyventojų pajamas, įskaitant ir finansų įstaigų teikiamus duomenis apie parduotus vertybinius popierius, kurie sukeliami į preliminarias pajamų deklaracijas.

Pažymėtina, jog dalį duomenų žino tik pats gyventojas (pvz., duomenys apie finansinių priemonių įsigijimo išlaidas), todėl visada rekomenduojame savarankiškai pasitikrinti, ar deklaracijoje pateikta visa ir teisinga informacija. Tai padaryti galima atsidarius deklaravimo pirmąjį langą ir pasirinkus pažymos kortelę - Peržiūrėti 2022 metų pažymos kortelę.

Gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, ar teisingai buvo pateikta informacija apie šių pajamų šaltinį, t. y. ar teisingai nurodytas pajamų rūšies kodas. Pasitaiko atvejų, kai tretieji asmenys deklaruoja gyventojų pajamas kaip pajamas, kurioms nėra taikoma lengvata, todėl, jei šioms pajamos taikoma GPM lengvata, gyventojas vedlyje turi nurodyti teisingą pajamų rūšies kodą. Daugiau apie finansinių priemonių pardavimą ir taikomus mokesčius rasite čia.

Lietuvos gyventojų gautų dividendų apmokestinimas 

Kai dividendai gauti iš Lietuvos įmonių

Lietuvos įmonių išmokėti dividendai Lietuvos gyventojams yra priskiriami A klasės pajamoms ir prievolė išskaičiuoti bei sumokėti GPM nuo jų tenka pačiai įmonei. Jei gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo dividendų tik iš Lietuvos įmonių ir negavo jokių kitos rūšies pajamų bei nepageidauja pasinaudoti lengvata dėl patirtų išlaidų, kuriomis gali būti mažinamos gyventojo apmokestinamosios pajamos, dividendų sumos deklaruoti neprivalo.

Kitu atveju, jei gyventojas gavo ne tik dividendų, bet ir kitos rūšies pajamų, ne tik susijusių su darbo santykiais, bet, pavyzdžiui, pardavė nekilnojamąjį turtą, ir nuo už parduotą turtą gautų pajamų turi būti perskaičiuotas GPM, gautą dividendų sumą kartu su kitų rūšių pajamomis deklaruoti būtina.

Taip pat deklaruoti gali ir tie gyventojai, kurie nori pasinaudoti GPM lengvata dėl išlaidų, t. y. iš pajamų atimti GPMĮ 21 straipsnyje nustatytas išlaidas, t. y. tokias išlaidas kaip įmokas į pensijų fondus, gyvybės draudimo įmokas ir pan.

Atkreipiame dėmesį, kad  pagal GPMĮ nuostatas gyventojų gautiems dividendams apmokestinti taikomas 15% mokesčio tarifas nepriklauso nuo dividendų sumos dydžio, t. y. taikomas fiksuotas tarifas, ne progresinis).

Taip pat, didesnis GPM negu 15% dividendams netaikomas. Jokiai dividendų sumai nenumatyta lengvata, t. y. apmokestinama visa dividendų suma, išskyrus atvejus, kai dividendai gaunami iš užsienio valstybių ir naikinamas jų dvigubas apmokestinimas Lietuvoje). 

Kai dividendai gauti iš užsienio įmonių

Iš užsienio įmonių gauti dividendai pagal GPM mokėjimo tvarką priskiriami B klasės pajamoms, todėl tokius dividendus gyventojai visada privalo deklaruoti savo metinėse pajamų mokesčio deklaracijose. 

Jei nuo gautų dividendų užsienyje nebuvo sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis, dividendų sumą gyventojas turi deklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje iki gegužės 2 d. ir nuo gautų pajamų sumokėti 15% GPM.

Dažniausiai užsienio įmonės, gyventojams išmokėdamos dividendus, nuo jų sumos jau būna išskaičiavusios GPM  pagal savo valstybės mokesčių įstatymus. Tokiu atveju, jei užsienio valstybė su Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo sutartį, gyventojas Lietuvoje privalo sumokėti tik GPM skirtumą, t. y. gyventojas nuo užsienio įmonės išmokėtų dividendų išskaičiuotą GPM sumą gali atskaityti iš nuo tokių dividendų Lietuvoje apskaičiuotos mokėtinos GPM sumos[4].

Kaip deklaruoti pajamas?

Pajamas ir šiais metais gyventojai gali deklaruoti jiems patogiausiu būdu iki gegužės 2 d. Greičiausias ir paprasčiausias būdas – prisijungti prie EDS sistemos per kompiuterį ar kitą išmanų įrenginį ir atsakius į kelis vedlio klausimus pateikti pajamų deklaraciją.

Jei pildant deklaraciją, gyventojams kyla papildomų klausimų, kviečiame nelaukti skambučių eilėje ir per Mano VMI užsisakyti VMI konsultanto skambutį pasirinktu patogiu laiku. Tai padaryti galite prisijungę ir pradžios lange pasirinkę konsultanto ikoną (dešinėje).

Straipsnių cikle „Ekspertai atsako“ skirtingi specialistai atsakinėja į gyventojų klausimus apie asmeninių finansų valdymą. Jei turite bet kokį su šia tema susijusį klausimą, atsiųskite jį mums.

Jums rūpimus klausimus rašykite žemiau esančiame laukelyje. Atsakymų ieškokite trečiadieniais portale manopinigai.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

[1] Bendra per kalendorinius metus gautų kitų nesusijusių su darbo santykiais  apmokestinamųjų pajamų suma, neviršijanti 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių (toliau – VDU; 2022 m. 120 VDU – 180 492 Eur.) dydžio sumos, apmokestinama taikant 15% pajamų mokesčio tarifą, o šią ribą viršijanti suma apmokestinama taikant 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Į bendrą kitų pajamų sumą neįskaitomos su  darbo santykiais ar jų esmę atitinkančių santykiais susijusios pajamos, individualios veiklos pajamos, pajamos iš paskirstytojo pelno, tantjemos ar atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, pajamos pagal autorines sutartis, kai jos gaunamos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariai, pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

[2] Pagal GPMĮ 11 straipsnį.

[3] Akcijos įgytos GPMĮ 2 str. 14 d. 1 punkte nurodytu atveju.

[4] atskaitoma tik tokia užsienyje nuo dividendų išskaičiuota GPM suma, kuri neviršija GPMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos GPM nuo užsienio valstybėje gautų dividendų sumos

Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų?

Parašykite „Mano pinigų“ redaktoriams.

„Letsinvest“ klientams
„VŽ Mano pinigai“ 2 mėn. prenumerata NEMOKAMAI

Jus dominanti sritis
Pasiūlymu galima pasinaudoti iki 2023.04.05. Pasiūlymas galioja vieną kartą. Prenumerata galios 60 d. nuo užsakymo dienos.

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Kaip pasididinti pajamas?
 • Kaip neskausmingai sutaupyti?
 • Kaip išmintingai leisti pinigus?

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Kaip pasidinti
  pajamas?
 • Kaip neskausmingai
  sutaupyti?
 • Kaip išmintingai
  leisti pinigus?

Klientams dovana
„VŽ Mano pinigai“ 60 d. prenumerata NEMOKAMAI

Jus dominanti sritis
Pasiūlymu galima pasinaudoti iki 2022.12.01.

„VŽ Mano pinigai“ - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Kaip pasididinti pajamas?
 • Kaip neskausmingai sutaupyti?
 • Kaip išmintingai leisti pinigus?

Prenumeratos užsakymas

Mokėjimo būdai

Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408, 252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Prenumerata 1 mėn.
6 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais
kaina iki balandžio 5 d.
Prenumerata 12 mėn.
36 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais
Kaina iki balandžio 5 d.
Prenumerata 6 mėn.
27 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

„Creditinfo Lietuva“ dovana
0 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Mano pinigai 12 mėn. (asmuo)
47 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 6 mėn. (asmuo)
119 Eur
170 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 12 mėn. (asmuo)
163 Eur
327 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Mano pinigai 12 mėn. (įmonė)
47 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 6 mėn. (įmonė)
162 Eur
170 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 12 mėn. (įmonė)
294 Eur
327 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

„Letsinvest“ klientams
0 Eur
(su PVM)
Mano pinigai