„VŽ Mano pinigai“ turinio prenumeratos sąlygos

Galioja nuo 2021.06.29

 

 1. Prenumeratos užsakymas
  1. Užsiprenumeruoti „Verslo žinių“ portalo „VŽ Mano pinigai“ turinį galima tinklalapyje manopinigai.lt, telefonu (8 5) 252 6330, el. paštu [email protected], redakcijoje adresu: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius
  2. Prenumeratorius pateikia duomenis, reikalingus „VŽ Mano pinigai“ turinio prenumeratai suteikti ir sąskaitai faktūrai išrašyti: vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, įmonės adresas, kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.
  3. „Verslo žinių“ portalo „VŽ Mano pinigai“ prenumerata užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.
  4. PRENUMERATA YRA TĘSTINĖ, UŽSAKOMAS KONKRETUS „VŽ MANO PINIGŲ“ PORTALO TURINIO PRENUMERATOS PERIODAS. PRENUMERATA ATNAUJINAMA AUTOMATIŠKAI, TAM PAČIAM PERIODUI, JEIGU KLIENTAS PRIEŠ TAI NEINFORMUOJA KITAIP. Sąskaita faktūra už prenumeratos automatinį pratęsimą išrašoma likus 20 darbo dienų iki paskutinės prenumeratos dienos. Visos PVM sąskaitos faktūros siunčiamos prenumeratoriaus nurodytu el. paštu. Prenumeratoriai, pageidaujantys sąskaitas faktūras gauti paštu, turi informuoti apie tai UAB „Verslo žinios“ Prenumeratos skyrių telefonu, paštu ar el. paštu.
 2. „VŽ Mano pinigai“ prenumeratos objektas
  1. „VŽ Mano pinigai“ turinys pateikiamas adresu manopinigai.lt. Turinys pateikiamas su reklama ir yra pasiekiamas tik nenaudojant reklamos blokavimo programų. Straipsnių santraukos prenumeratoriams kiekvieną savaitę siunčiamos el. paštu. Informacija interneto tinklalapyje manopinigai.lt pasiekiama naudojantis unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kuris pateikiamas prenumeratoriui el. paštu ir galioja visą užsakytos ir apmokėtos prenumeratos laikotarpį. Vartotojo vardas skirtas vienam skaitytojui, jis gali jungtis iš trijų skirtingų įrenginių ar naršyklių.
 3. Prenumeratos kaina
  1. Užsakymo metu prenumeratos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančius portalo „VŽ Mano pinigai“ prenumeratos įkainius ir negali būti keičiama, kol pasibaigs apmokėta užsakyta „VŽ Mano pinigai“ prenumerata. Prenumeratos kainos skelbiamos tinklalapyje manopinigai.lt.
 4. Apmokėjimas už prenumeratą
  1. Už prenumeratą galima mokėti kortele arba per e. banką – užsakant prenumeratą manopinigai.lt arba pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytais terminais, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos faktūros numerį.
  2. Pasirinkus periodinį mokėjimą kortele arba pavedimu, prenumeratos suma nuskaitoma automatiškai kas mėnesį tol, kol prenumeratorius neinformuoja Prenumeratos sk. el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 252 6330, 252 6408 apie pageidavimą nutraukti prenumeratą arba pasirinkimą apmokėti kitu būdu.
 5. „VŽ Mano pinigai“ prenumeratoriaus kodų suteikimas
  1. Jeigu prenumeratorius negauna prenumeratoriaus kodų, kad galėtų skaityti manopinigai.lt turinį, jis turi nedelsdamas kreiptis į „Verslo žinių“ Prenumeratos skyrių tel. (8 5) 252 6330, 252 6408 arba el. paštu [email protected] ir informuoti apie kodų negavimą.
 6. Prenumeratoriaus teisės
  1. Prenumeratorius turi teisę bet kada atsisakyti prenumeratos apie tai prieš 10 dienų telefonu, paštu ar el. paštu informavęs „Verslo žinių“ Prenumeratos skyrių ir raštu nurodydamas banko sąskaitą. Už prenumeratą sumokėta įmoka bus grąžinta, išskaičiavus sumą už jau panaudotą laikotarpį.
  2. Specialios rinkodaros akcijų kainos galioja tik užsisakius „VŽ Mano pinigai“ turinį visam nurodytam laikotarpiui. Nutraukus prenumeratą anksčiau, sumokėta įmoka bus grąžinta, išskaičiavus sumą pagal įprastą kainoraštį už jau panaudotą prenumeratos periodą.
 7. Prenumeratos nutraukimas
  1. Prenumeratos nutraukimas 6.1 p. numatytomis sąlygomis įforminamas kreditine PVM sąskaita faktūra. Sumokėtų ir nepanaudotų pinigų likutis grąžinamas į prenumeratoriaus nurodytą sąskaitą banke.
  2. UAB „Verslo žinios“ turi teisę nutraukti prenumeratą, jeigu už ją nėra apmokama per PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą laikotarpį, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, ar dėl kitų priežasčių.
 8. Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas
  1. Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono nr. gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais pristatant tik „Verslo žinių“ paslaugas. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą spustelėję mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“, el. paštu [email protected] arba telefonu +370 5 252 6330.
  2. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
  3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 9. Turinio nuosavybė
  1. Visas „VŽ Mano pinigai“ turinys priklauso UAB „Verslo žinios“ ir jokios „Verslo žinių“ turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos „Verslo žinių“ ar „VŽ Mano pinigai“ prenumeratoriui, todėl prenumeratorius negali kopijuoti ir platinti turinio kitaip, nei tai nurodyta „Verslo žinių“ citavimo taisyklėse.
 10. Informacija
  1. Prenumeratos skyrius suteiks visą reikalingą informaciją darbo dienomis 8.30–17.30 val. tel. (8 5) 252 6330, 252 6408, el. paštu [email protected] arba adresu: J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

 

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Kaip pasidinti
  pajamas?
 • Kaip neskausmingai
  sutaupyti?
 • Kaip išmintingai
  leisti pinigus?

Klientams dovana
„VŽ Mano pinigai“ 60 d. prenumerata NEMOKAMAI

Jus dominanti sritis
Pasiūlymu galima pasinaudoti iki 2022.12.01.

„VŽ Mano pinigai“ - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Kaip pasididinti pajamas?
 • Kaip neskausmingai sutaupyti?
 • Kaip išmintingai leisti pinigus?

Prenumeratos užsakymas

Mokėjimo būdai

Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg

Nuo šiol galite atsiskaityti populiariausiomis kriptovaliutomis: Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Litecoin...

Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408, 252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Prenumerata 1 mėn.
6 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

Prenumerata 12 mėn.
47 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

„Creditinfo Lietuva“ dovana
0 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

VŽ dovanų kuponas: Mano pinigai 12 mėn. (asmuo)
47 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 6 mėn. (asmuo)
119 Eur
170 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

VŽ dovanų kuponas: Premium 12 mėn. (asmuo)
163 Eur
327 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

VŽ dovanų kuponas: Mano pinigai 12 mėn. (įmonė)
47 Eur
72 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

VŽ dovanų kuponas: Premium 6 mėn. (įmonė)
162 Eur
170 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

VŽ dovanų kuponas: Premium 12 mėn. (įmonė)
294 Eur
327 Eur
(su PVM)

VŽ Mano pinigai - praktiški patarimai apie asmeninius ir šeimos finansus

 • Luko investavimo dienoraštis
 • Ką pirko investuotojai (kiekvieną mėnesį)
 • Ekspertų patarimai
 • Podkastai su investuotojais

Iki rugsėjo 30d.

12 mėn. prenumerata
47 Eur
72 Eur
(su PVM)
Mano pinigai